वर्ष २०१३-१४
अधिक माहिती
 
वर्ष २०१२-१३

स्थानिक जनतेच्या समस्या त्या त्या ठिकाणी जावून माहिती घेतली व त्याच्यावर तातडीने उपाय योजनाही आखल्या

अधिक माहिती
 
वर्ष २०११-१२
अधिक माहिती
 
वर्ष २०१०-११
अधिक माहिती
 
वर्ष २००९-१०

२००८ च्या अति पर्जन्यामुळे वेसर्डे येथील तलाव फुटून झालेल्या नुकसानीची पाहणी करताना

अधिक माहिती
 
विकास कामे
अधिक माहिती
 
सामाजिक
अधिक माहिती
 
महिला विकासे
अधिक माहिती
 
सहकार
अधिक माहिती
 
टोल विरोधी आंदोलन
अधिक माहिती